Zasady pracy ze szlifierkami kątowymi

Szlifierki kątowe są elektronarzędziami o bardzo szerokim spektrum możliwości. Ich podstawowym zadaniem jest cięcie twardych metali, doskonale sprawdzą się więc przy przecinaniu blach, prętów zbrojeniowych czy stali. Warto jednak wspomnieć, że są to urządzenia dość niebezpieczne i niewłaściwe nimi posługiwanie może prowadzić do przykrych wypadków.

Zasady bezpieczeństwa

Przede wszystkim, przed rozpoczęciem pracy przy użyciu szlifierki należy upewnić się, że jest ona sprawna. Tarcze nie mogą być pęknięte, wyszczerbione czy uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.

Osoba pracująca z taką szlifierką kątową powinna być wyposażona w okulary ochronne i odpowiednią odzież roboczą. Warto pamiętać, że podczas pracy tworzy się dość silny strumień pyłu i opiłków. Należy go skierować w stronę przeciwną do twarzy.

Cięcie metali jest też przyczyną powstania strumienia iskier. Dlatego cięcie powinno odbywać się z dala od materiałów łatwopalnych.

Jak nie uszkodzić szlifierki?

Uszkodzenie i pęknięcie tarczy może być spowodowane zbyt mocnym naciskiem na ciętą powierzchnię. Strumień pyłu nie powinien być skierowany w stronę wirnika szlifierki, bowiem może zostać przez nią zassany, co może uszkodzić mechanizm.