Zagrożenia przy pracy z wiertarką udarową

Wiertarki udarowe mają skomplikowany mechanizm, który pozwala na wytwarzanie udarów mechanicznych. Dzięki nim wiercenie otworów nawet w najtrwalszych materiałach nie wymaga dużego wysiłku, ale co za tym idzie wiertarki tego typu mogą powodować wiele zagrożeń wobec pracującego na nich robotnika.

1. Okaleczenie przez urządzenie

Pierwszym i najbardziej drastycznym scenariuszem, jaki może się wydarzyć podczas używania wiertarki udarowej jest okaleczenie osoby, która jej używa. Do pracy z urządzeniem tego typu potrzeba bowiem specjalnych umiejętności oraz dużej czujności. W przypadku nie zachowania odpowiednich środków ostrożności wiertarka może się przegrzać i uszkodzić, raniąc przy tym robotnika. Jeśli zaś niespodziewanie usunie się wiertło z wywiercanego otworu, rozgrzane i ruchome narzędzie może dotkliwie okaleczyć pracującą z nim osobę.

2. Okaleczenie przez odłamek

Przy wierceniu otworów za pomocą wiertarki o dużej mocy z powierzchni materiału odpryskuję wiele odłamków, które przemieszczają się z dużą prędkością, dlatego też mogą boleśnie zranić robotnika. Odłamki są szczególnie niebezpieczne dla oczu, dlatego podczas pracy z wiertarką koniecznie trzeba mieć założone okulary ochronne.
3. Uszkodzenia słuchu

Profesjonalne wiertarki udarowe w trakcie pracy wydają bardzo głośne dźwięki, które mogą mieć aż 100 decybeli. Jest to wartość, która poważnie zagraża słuchowi, dlatego podczas pracy z nimi najlepiej zabezpieczać się także ochronnymi słuchawkami.

Aby zobaczyć ofertę wiertarki udarowe wejdź do PHU ABC