Jak uzyskać gwarancję pochodzenia?

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie w instalacje pozwalające na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, co wiąże się oczywiście z ogromnymi korzyściami w dłuższej perspektywie czasowej. Energetyka odnawialna rozwija się bardzo dynamicznie, pojawiają się różne systemy wsparcia OZE, a jednym z nich jest gwarancja pochodzenia.

Czym jest tak naprawdę gwarancja pochodzenia i kto może się ubiegać o jej wydanie?

Podmiot wytwarzający energię elektryczną może wnioskować o wydanie gwarancji pochodzenia przez Urząd Regulacji Energetyki. Jest to dokument, który potwierdza dokładne pochodzenie i wartość wytworzonej energii elektrycznej przez instalację OZE. W skrócie można powiedzieć, że jest to świadectwo pochodzenia energii, dzięki któremu możliwe jest nabycie praw majątkowych.

Gwarancją pochodzenia https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/gwarancje-pochodzenia-informacje-o-zasadach-wydawania-i-obrocie można obecnie nawet handlować. Dla przedsiębiorcy bardzo ważna jest możliwość potwierdzenia tego, że używana przez niego energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł. Korzystanie z rozwiązań proekologicznych jest bardzo pozytywnie odbierane przez konsumentów.

Gwarancja pochodzenia będzie wobec tego dokumentem zwiększającym prestiż firmy, narzędziem wizerunkowym. Tego typu świadectwo może otrzymać każdy przedsiębiorca wytwarzający zieloną energię, czyli z odnawialnych źródeł energii.

Co zrobić, aby otrzymać gwarancje pochodzenia?

O wydanie gwarancji pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy w terminie do trzydziestu dni od dnia wytworzenia zielonej energii. Ważność takiego dokumentu wynosi aż dwanaście miesięcy, po czym można złożyć wniosek o wydanie kolejnego świadectwa.

Złożenie wniosku po terminie skutkuje jego odrzuceniem przez Urząd Regulacji Energetyki, dlatego nie należy z tym zwlekać. Wypełniony wniosek składa się do firmy, do której przesyła się wytworzoną energię elektryczną. Jest nim operator systemu elektroenergetycznego, który przekazuje wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie czternastu dni od daty jego złożenia.

Jeśli spełni się wszystkie wymagania, to nie będzie żadnego problemu z wydaniem gwarancji pochodzenia. Jego otrzymanie wiąże się z nabyciem praw majątkowych stanowiących towar giełdowy.