Czym jest energia słoneczna i jak można ją wykorzystać? 

Energia pozyskiwana ze słońca ma ogromny potencjał. Naukowcy twierdzą, że w ciągu godziny promienie słoneczne mogą dostarczyć więcej energii, niż zużywa się w ciągu całego roku. Jej zasoby są niewyczerpane, dlatego nazywa się ja odnawialnym źródłem. Czym jest, jak powstaje i w jaki sposób można wykorzystać energię słoneczną? 

Energia słoneczna – czym jest i jak powstaje? 

Energia słoneczna to – jak sama nazwa mówi – energia pozyskana ze słońca. Powstaje poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, które jest wynikiem drgań pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Do Ziemi dociera w postaci promieni słonecznych i jest dostępna na całym świecie. Słońce jest obecnie największym źródłem energii odnawialnej na świecie, a jego potencjał jest ogromny.

 Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy dla paliw kopalnych. Do zalet energii pozyskiwanej z promieni słonecznych można zaliczyć również to, że jest ona znacznie tańsza od powszechnie używanych źródeł, a dodatkowo pozyskiwanie prądu czy ciepła w taki sposób nie jest szkodliwe dla środowiska. 

Jak można wykorzystać energię słoneczną? 

Energię słoneczną wykorzystuje się obecnie na dwa sposoby: do produkcji ciepła oraz do wytworzenia energii elektrycznej. Więcej na temat tego rodzaju produkcji dowiesz się, przechodząc na stronę: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/energia-ze-slonca-pakiety.

energia słoneczna

Produkcja ciepła odbywa się zazwyczaj za pomocą kolektorów słonecznych, ale jest to sposób pośredni. Promienie słoneczne można również wykorzystać bezpośrednio, np. do ogrzania szklanego domu. Energię słoneczną wykorzystywaną do wytworzenia prądu produkuje się natomiast z udziałem ogniw fotowoltaicznych, czyli bardzo popularnej obecnie fotowoltaiki. 

Panele, które przekształcają promienie słoneczne w prąd elektryczny montuje się zazwyczaj na dachu budynku, jednak niektórzy decydują się także na umieszczenie ich na gruncie. Zależy to przede wszystkim od warunków, jakie panują w danej lokalizacji. Panele fotowoltaiczne muszą być bowiem nachylone pod odpowiednim kątem, a do tego nie mogą zostać umieszczone w miejscu zacienionym.