Porady

Czy można zmienić sprzedawcę prądu?

Dostawcy prądu oferują różne ceny za kilowatogodzinę. To może prowadzić do sytuacji, że w konkretnym gospodarstwie domowym, mimo niewielkiego zużycia, płaci się podobne rachunki co w przypadku domu, gdzie prądu używa się znacznie więcej.

Różnica między dostawcą a sprzedawcą prądu

Zgodnie z nowelizacją prawa z 2007 roku, sprzedaż i dystrybucja prądu zostały od siebie oddzielone. Jeśli przyjrzymy się swoim rachunkom za prąd, możemy to bez problemu zauważyć: ponoszone opłaty są rozdzielone na te powiązane z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.

Energia dla domu w całym kraju jest dostarczana (dystrybuowana) przez pięć podmiotów, a każdy jest odpowiedzialny za inny fragment. Oznacza ona fizyczne dostarczenie energii elektrycznej, jej transport do miejsca docelowego – czyli odbiorcy prywatnego lub firmy. Z drugiej jednak strony, sama sprzedaż obejmuje wyłącznie sam obrót dostawami energii elektrycznej – nie zakłada posiadania żadnej infrastruktury.

Czy można zmienić dostawcę prądu?

Nie: taka możliwość nie istnieje. Odgórnie podzielono Polskę na pięć stref, w których różne firmy energetyczne dostarczają prąd z użyciem własnych infrastruktur. Jednocześnie, by obniżyć opłaty związane z korzystaniem z prądu, możemy zmienić jej sprzedawcę.

Mimo że prawo to zyskaliśmy w 2007 roku, wciąż niewielki odsetek ludzi z niego korzysta. Warto jednak zainteresować się tą kwestią, bowiem firmy trudniące się sprzedażą energii elektrycznej często oferują bardzo korzystne ceny. Warto mieć świadomość, że każdy z takich podmiotów musi zostać zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki, zatem nie zachodzi ryzyko, że dojdzie do oszustwa.

Aby móc zmienić sprzedawcę prądu, należy przede wszystkim upewnić się, że upłynął okres wypowiedzenia. W innej sytuacji, możemy sprawić, że przyjdzie nam płacić wysokie kary umowne lub pokrywać koszty energii elektrycznej podwójnie. Dopiero gdy mamy pewność, że okres ten upłynął, możliwe jest rozpoczęcie czynności związanych z zawieraniem umowy z nowym sprzedawcą prądu.